Bilgi almak için arayın:

Çalışma saatleri:

09:00 - 18:30 (Pazartesi-Cuma)

E-posta:

info@elithukuk.com

Bedrettin Yılmaz, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 1997-2001 yılları arasında tamamlamıştır. Yasal stajını tamamladıktan sonra 2003 yılında İstanbul Barosu’na kaydolarak kurmuş olduğu Elit Hukuk Bürosunda çalışma hayatına başlamıştır.

Kadir Has Üniversitesinde Özel Hukuk Yüksek Lisans Eğitim Programında eğitim görmüştür. Rekabet Kurulu Kararları Çerçevesinde Yatay Ve Dikey Birleşmeler İle Devralmalar, Mali Durumu Bozulan Şirketlerde Uzlaşma Suretiyle Yeniden Yapılandırma, Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi, AİHM’e Başvuruda İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi, Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Kusur Sorumluluğu, Kıymetli Evraklardan Olan Çekten Cayma, Sahte Ve Tahrif Edilmiş Çek konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Bedrettin Yılmaz; çok sayıda yerli ve yabancı şirkete hukuk danışmanlığı ve avukatlık hizmetlerini sunmuş ve sunmaya devam etmektedir. Başta Şirketler Hukuku, Enerji Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Dava ve Uyuşmazlık Takibi / Çözümü, Arabuluculuk, Tahkim, Taşınmaz Hukuku, İmar Hukuku, Vergi Hukuku ve Ticaret Hukuku ana çalışma konularını oluşturmaktadır.

Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku ve alternatif çözüm süreçlerinden olan Arabuluculuk alanlarında uzman olup, bu alanlarda aktif şekilde hizmet sunmaktadır.