Vergi Hukuku

Vergi Hukuku mevzuatından kaynaklı tüm hukuki uyuşmazlıkların gerek idari kurumlar gerekse mahkemeler nezdinde takibi, uzlaşma komisyonu görüşmelerine katılma ile komisyon nezdinde gerekli işlemlerin ifası ve özellikle 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca tanzim edilmiş ödeme emirlerinin iptallerine yönelik yasal işlemlerin takibi gibi alanlarda uzmanlaşmış danışman ve avukat kadromuzla birlikte müvekkillerimize hukuki destek sunmaktayız.