Sağlık Hukuku

Elit Hukuk Bürosu olarak; hasta haklarını, hekim haklarını ve sağlık personelinin haklarını detaylı şekilde irdeleyerek taraflar arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü noktasında hukuki temsil hizmeti vermekteyiz. Hekimin veya personelin hatalı uygulamaları ile sağlık kurumunun hizmet kusurundan kaynaklı zararların giderilmesinde müvekkillerimizin yanında yer almakta ve gerekli hukuki desteği sunmaktayız.