Rekabet Hukuku

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu kanunla bağlantılı mevzuatlar çerçevesinde gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte değişimleri yakından takip ederek başta haksız rekabetin önlenmesi olmak üzere müvekkillerimizin ticari işlemlerinde yollarına ışık tutmaktayız.