Borçlar Hukuku

Taraflar arasında yapılacak sözleşmelerin hazırlanması ile borç ilişkisinden kaynaklanacak uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere Borçlar Kanunu’nda düzenlenen tüm sözleşmelere konu işlemlerin ifasında etkin şekilde hukuki hizmet sunmaktayız.