İcra ve İflas Hukuku

İpotek tesis işlemlerinin takibi, sözleşmelerin düzenlenmesi ve sözleşme süreçlerinin takibi ve finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan ihtilafların çözümü ve yasal takibi; gerçek ve tüzel kişilerin leh ve aleyhlerine yürütülen yasal takip işlemlerinde tarafların menfaatlerinin korunması, alacaklı ve borçlu için anlaşma zeminin yaratılması; gerçek ve tüzel kişilerin iflas süreçlerinin takibi, buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi, iflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi; ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için konkordato ilanı, alacaklılar ile görüşme, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve kabul edilmesinin sağlanması, mali dengenin korunması için hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi; gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takibi ve sonuçlandırılması, icra ve iflas hukukundan kaynaklı ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması başta olmak üzere icra ve iflas hukuku alanında müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.