Gayrimenkul Hukuku

Elit Hukuk Bürosu olarak, yerli ve yabancı yatırımcılar da dahil olmak üzere müvekkillerimize gayrimenkul mevzuatı ve işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Büromuz, her türlü ticari mesken ve endüstriyel projeler çerçevesinde arazi geliştirme, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri hazırlama, alışveriş merkezi inşa ve devralma, yapılandırma ile yeniden yapılandırma, imar düzenlemeleri, inşaat ruhsat ve izinlerin alınması, kiralama, satış ve geri kiralama işlemleri gibi hususlarda yetkin olup, İmar Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Orman Kanunu, Kadastro Kanunu, Tapu Kanunu, 3091 sayılı Taşınmaz Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Kanunu, İmar Affı Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve kurul mevzuatı, Kıyı Kanunu kapsamında gayrimenkul ile ilgili her türlü hukuksal sorunda danışmanlık hizmeti vermektedir.