Ticari Davalarda Zorunlu Arabuluculuk
12 Ocak, 2019 by admin in Law News - Güncel Hukuk, Yayınlar - Law Reports

TBMM’de kabul edilerek yasallaşan kanun sonucunda; alacak ve tazminata ilişkin ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk dava şartı haline getirildi. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu madde 4 hükmünde düzenlenen davalardan konusu bir miktar alacak ve tazminat olan davaları açılmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale gelmektedir. Aynı zamanda TTK dışındaki kanunlarda belirtilen ticari davalarda;

1-Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan davalarda,

2- İcra ve İflas Kanunu’nun 154. vd. maddelerinde yer alan iflasa ilişkin davalarda,

3- Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu’nun 62. maddesi kapsamındaki davalarda

4- Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 10. maddesi kapsamındaki davalarda arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir.

Arabulucular, kendilerine gelen başvuruları en fazla 6 hafta içerisinde sonuçlandıracaktır. Zorunlu haller kapsamında ilgili süre, 2 hafta daha uzatılabilir. Arabuluculuk dava şartı haline getirildiği için, doğrudan dava açılması durumlarında, davanın usulden reddine karar verilecektir.

Düzenleme 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.