Elektronik Tebligat Zorunluluğu
12 Ocak, 2019 by admin in Law News - Güncel Hukuk, Yayınlar - Law Reports

06.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” (“Yönetmelik”) uyarınca aralarında sosyal güvenlik kurumu, mahkemeler ve diğer idari kurumların da bulunduğu yetkili makamlar tarafından elektronik tebligat yapılmasının zorunlu olduğu kişi ve kurumlar düzenlenmiştir. Buna göre, – Kanunla kurulanlar da dahil olmak üzere tüm özel hukuk tüzel kişilerin (anonim şirketler, limited şirketler, komandit şirketler, kooperatifler, dernekler ve vakıflar) de bu kapsamda elektronik tebligat adresi almaları gerekmektedir. – Tebligat çıkarmaya yetkili makam ve merciler tarafından PTT vasıtasıyla yapılacak tebligatlar Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte elektronik ortamda tebliğ edilecektir. Elektronik tebligata ait delil kayıtları, elektronik tebligat mesajının tamamının ulaştığı anda üretilir ve bu şekilde üretilen delil, kesin delil vasfında olacaktır. – Elektronik tebligat başvurularının en geç 31 Ocak 2019 tarihine kadar PTT’ye yapılması gerekmektedir. Tüzel kişiler için yapılacak başvurularda Merkezi Sicil Kayıt Sistemine (MERSİS) kayıtlı tüzel kişiler için MERSİS numarası ve sistem bilgileri, MERSİS’e kayıtlı olmayan tüzel kişiler için tabi oldukları sistem bilgileri başvuruya eklenmelidir.

– Elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı ulaştığı konusunda bilgilendirilmek isteyen muhatap, elektronik posta adresini veya kısa mesaj alma özelliği olan bir telefon numarasını PTT’ye bildirecek; elektronik tebligat, muhatabın adresine ulaştığı anda PTT tarafından muhataba bilgilendirme mesajı iletilecektir. Bu mesaj kısa mesaj alma özelliği olan telefona ücreti mukabilinde, elektronik posta adresine ise ücretsiz olarak gönderilecektir. PTT, elektronik tebligat adreslerine ilişkin bilgileri içerir güncel bir adres rehberi oluşturacak ve bu rehberi tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunacaktır.

Yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.