Kozmetik Hukukuna Dair Önemli Bir Yargıtay Kararı
12 Temmuz, 2016 by admin in Law News - Güncel Hukuk

Kozmetik sektörü hukuksal düzenlemelere ve mahkeme kararlarına hem ürün ve hizmet hem de iş ilişkileri bakımından sık sık konu olmaktadır. Bu noktada kısa bir süre evvel Yargıtay’ın Kozmetik Sektörünü ve Kozmetik Sektörünün Hukuk Kurallarını doğrudan etkileyen önemli bi kararı yayınlandı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kapıdan pazarlama sektöründe binlerce kişiyi ilgilendiren önemli bir karar verdi. Mahkeme kararına göre, tali satıcılık sözleşmesi kapsamında kozmetik firmasının ürünlerinin pazarlamasını yapan kişi ile şirket arasındaki ilişkinin iş ilişkisi olduğu kabul edildi. Kozmetik Hukuku, bilişim hukuku, oyun hukuku, marka hukuku, borsa hukuku Karara konu olayda; herhangi bir gerekçe gösterilmeden ve yazılı bildirimde bulunulmadan iş akdinin feshedildiğini belirterek Kıdem Tazminatının davalı şirketten tahsiline karar verilmesini talep eden bir kozmetik ürün pazarlayıcısı ev hanımının dava açmasıyla başladı. Hukukmedeniyeti.org sitesinin haberine göre, dosyayı inceleyen yerel mahkeme, taraflar arasındaki ilişkinin iş ilişkisi olamadığı gerekçesi ile görevsizlik kararı verdi. Yerel mahkemenin görevsizlik kararının temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi. 9. Hukuk Dairesi yaptığı incelemede önemli değerlendirmelere yer vermek suretiyle davacı ile davalı arasındaki ilişkinin iş ilişkisi olduğu dolayısıyla yargılamada iş mahkemelerinin görevli olduğuna vurgu yaparak ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin kararında şu gerekçelere yer verildi: “Sonuç olarak; pazarlamacılık İş Kanunu kapsamındadır. Dosya içeriğine göre taraflar arasında yapılan kozmetik ürünleri tali satıcılık sözleşmesi incelendiğinde, tipik pazarlamacılık sözleşmesinin unsurlarının bulunduğu, davacının sürekli olarak, davalı işveren hesabına ve işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık ettiği anlaşılmaktadır. Mahkemece işin esasına girilerek karar verilmesi gerekir. Yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmesi hatalıdır.” K

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin kararı özellikle ev ortamlarında broşürler kanalı ile kozmetik ürünleri konusunda hiçbir statü sahibi olmadan pazarlamacılık yapan yaklaşık 20 bin ev kadının ilgilendiriyor. Bu karara göre, bu işi yapanlar işçi haklarına sahip olabilecekler.